Osoblažsko
česky english deutsch français

  

Rozvoj pracovního a dluhového poradenství na Osoblažsku

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015632

Doba realizace projektu: 1. ledna 2020 - 30. června 2022

 

 

Projekt se zaměřuje na pomoc osobám z cílových skupin začlenit se zpět do společnosti a na otevřený trh práce prostřednictvím nastaveného komplexního souboru klíčových aktivit zaměřených prvořadě na pracovní a dluhové poradenství. Althaia o. p. s. je partnerem projketu s finančním příspěvkem realizující klíčovou aktivitu KA 04 - Poskytování dluhového poradenství. Nositelm projektu je Osoblažský Cech, z. ú. 

 

Klíčové aktivity

KA 01 - Realizace programů pro získání, obnovu a udržení pracovních návyků a dovedností CS

KA 02 - Realizace vzdělávacích a motivačních aktivit

KA 03 - Vytvoření tréninkových pracovních míst a dosažení fyzické aplikace a ukotvení získaných dovedností CS

KA 04 - Poskytování dluhového poradenství


 

©2011 Althaia o.s. |   Facebook