Osoblažsko
česky english deutsch français

 

Sociální služby v osoblažském regionu

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002214

Doba realizace projektu: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2019

 

Projekt byl zaměřen na sociální začleňování jednotlivců a rodin z území obcí Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka a Slezské Pavlovice. Díky jeho realizaci došlo k rozvoji potřebných kapacit sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a odborného sociálního poradenství. Projekt napomáhal řešit problematiku sociálního znevýhodnění, které spočívá především ve vysoké nezaměstnanosti, vysoké dluhové zatíženosti, neperspektivě dobrého a spokojeného života, rezignace na řešení vlastních nakumulovaných problémů. Cílovými skupinami byly rodiny s dětmi a jednotlivci žijící v sociálně vyloučených lokalitách a národnostní menšiny. Projekt byl v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování Osoblažska 2015 - 2018, oblast 5 Rozvoj sociálních služeb, obecný cíl 5.1.1 Zajistit dostupnost služeb sociální prevence, specifický cíl 5.1.1.1 Poskytování zavedených sociálních služeb a jejich rozvoj.

 

Klíčové aktivity

1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

2. Odborné sociální poradenství 

3. Poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané osoby

4. Právní poradenství

5. Finanční gramotnost

6. Evaluace sociální práce s CS

 

 

 

 

 

 

 

©2011 Althaia o.s. |   Facebook