Osoblažsko
česky english deutsch français

 

Sociální služby v osoblažském regionu

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002214

Doba realizace projektu: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2019

 

Projekt je zaměřen na sociální začleňování jednotlivců a rodin z území obcí Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka a Slezské Pavlovice. Díky jeho realizaci dochází k rozvoji potřebných kapacit sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a odborného sociálního poradenství. Projekt napomáhá řešit problematiku sociálního znevýhodnění, které spočívá především ve vysoké nezaměstnanosti, vysoké dluhové zatíženosti, neperspektivě dobrého a spokojeného života, rezignace na řešení vlastních nakumulovaných problémů. Cílovými skupinami jsou rodiny s dětmi a jednotlivci žijící v sociálně vyloučených lokalitách a národnostní menšiny. Projekt je v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování Osoblažska 2015 - 2018, oblast 5 Rozvoj sociálních služeb, obecný cíl 5.1.1 Zajistit dostupnost služeb sociální prevence, specifický cíl 5.1.1.1 Poskytování zavedených sociálních služeb a jejich rozvoj.

 

Klíčové aktivity

1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociální služba je určena rodinám s alespoň jedním dítětem ve věku do 18 let, které jsou sociálně znevýhodněné z různých důvodů, např. zadlužení, nedostatečná péče o děti v rodině, nestabilní rodinné prostředí, hrozba ztráty bydlení, nezaměstnanost dospělých osob v rodině apod.

Provozní doba terénní formy služby: od pondělí do čtvrtku od 8,30 do 16,30 hodin.

Provozní doba ambulantní formy služby: od pondělí do čtvrtku od 8,30 do 11 hodin.


Provozní prostory:

Hlinka 25

(pondělí)

 

 

 

Osoblaha,

Na Náměstí 122

(úterý)

 
 

Slezské Pavlovice 16

(středa)

 
 

Dívčí Hrad 64

(čtvrtek)

 

2. Odborné sociální poradenství

Sociální služba je určena dospělým osobám v nepříznivé životní situaci (zadlužení, problémy s bydlením, špatné sousedské soužití, problémy v soužití s komunitou, exekuce, krizová situace apod.).

Provozní doba služby: od pondělí do čtvrtku od 8 do 16 hodin.

Provozní prostory: 

Hlinka 25 (pondělí a středa)

Slezské Pavlovice 16 (úterý a čtvrtek)

 

3. Poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané osoby

Fakultativní činnost je určena dospělým osobám z rodin, které jsou dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnané a mají další sociální znevýhodnění, mezi něž patří nízký potenciál vzdělání, vyučení v neperspektivním oboru, péče o alespoň jedno dítě do 10 let věku dítěte, věk do 25 let, věk nad 55 let, příslušnost k romské etnické menšině.  Fakultativní činnost je určena pro celkem 100 osob za celou dobu realizace projektu.

 

4. Právní poradenství

Fakultativní činnost je určena pro klienty, jejichž komplikovaná situace vyžaduje profesionální poradenství v právních službách. Úhrada právních služeb bude poskytována těm klientům, jejichž případy budou formou case managementu vyhodnoceny jako nutné k právnímu řešení. Tato možnost pomoci je určena pro 25 klientů projektu.

 

5. Finanční gramotnost

Fakultativní činnost je motivačně aktivizačním programem zaměřeným na zvyšování znalostí z oblasti finanční gramotnosti. Je určena pro dospělé osoby z rodin s dluhovými problémy, s exekucemi, nedostatečným hospodařením. Je zaměřena na finanční plánování, rodinný rozpočet, dluhovou prevenci, exekuce a srážky ze mzdy apod.

 

6. Evaluace sociální práce s CS

Aktivita je zaměřena na inovativní postup při práci s rodinami i jednotlivci. Sleduje jejich spokojenost s odborností služby - kvalitou, dostupností, činnostmi služby. Možnosti aktivně se vyjádřit k postupům a činnostem, možnost navrhování doplňků, vlastních námětů, mohou vést k účelnějšímu, kvalitnějšímu a efektivnějšímu využívání sociální služby. Snahou je maximálně otevřený pozitivní přístup ke všem.

 

 

 

 

 

 

©2011 Althaia o.s. |   Facebook