Osoblažsko
česky english deutsch français

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Osoblažsku

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002213

Doba realizace projektu: 1. července 2016 - 30. června 2019

 

Projekt byl zaměřen na pomoc mladým lidem ve věku 15 - 26 let žijícím v repliques montres sociálně vyloučených lokalitách Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka a Slezské Pavlovice, ve smyslu pomoci při řešení jejich problémů, zejména v motivaci ke vzdělání, perspektivě dobrého budoucího života, motivace k řešení vlastních problémů, schopnost postavit se k vlastním problémům čelem, schopnost naplánovat vhodná řešení, pomoc při orientaci na trhu práce a se zvyšováním šancí na úspěch na pracovním trhu. K tomu byly nastaveny klíčové aktivity projektu, jež vedou k naplňování cílů projektu. Cílovými skupinami byly osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a národnostní menšiny. Projekt byl v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování Osoblažska 2015 - 2018, oblast 5 Rozvoj sociálních služeb, obecný cíl 5.1.1 Zajistit dostupnost služeb sociální prevence, specifický cíl 5.1.1.1 Poskytování zavedených sociálních služeb a jejich rozvoj.

 

Klíčové aktivity

1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

2. Zaměstnanost

3. Skupinové akce

4. Evaluace sociální práce s cílovou skupinou

 

 

©2011 Althaia o.s. |   Facebook