Osoblažsko
česky english deutsch français

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Osoblažsku

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002213

Doba realizace projektu: 1. července 2016 - 30. června 2019

 

Projekt je zaměřen na pomoc mladým lidem ve věku 15 - 26 let žijícím v repliques montres sociálně vyloučených lokalitách Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka a Slezské Pavlovice, ve smyslu pomoci při řešení jejich problémů, zejména v motivaci ke vzdělání, perspektivě dobrého budoucího života, motivace k řešení vlastních problémů, schopnost postavit se k vlastním problémům čelem, schopnost naplánovat vhodná řešení, pomoc při orientaci na trhu práce a se zvyšováním šancí na úspěch na pracovním trhu. K tomu jsou nastaveny klíčové aktivity projektu, jež vedou k naplňování cílů projektu. Cílovými skupinami jsou osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a národnostní menšiny. Projekt je v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování Osoblažska 2015 - 2018, oblast 5 Rozvoj sociálních služeb, obecný cíl 5.1.1 Zajistit dostupnost služeb sociální prevence, specifický cíl 5.1.1.1 Poskytování zavedených sociálních služeb a jejich rozvoj.

 

Klíčové aktivity

1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Poskytování sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež bude realizací projektu rozšířeno také do obcí Dívčí Hrad a Slezské Pavlovice.

Provozní doba: od pondělí do čtvrtku od 13 do 18 hodin.

Provozní prostory: Dívčí Hrad 64 a Slezské Pavlovice 16.

 

2. Zaměstnanost

Fakultativní činnost je zaměřena na mladé lidi, kteří opustili systém vzdělávání, nebo v něm jsou a potřebují podpořit při udržení se ve vzdělávání s perspektivou lepšího budoucího života. Fakultativní činnost je zaměřena na orientaci na trhu práce, vhodné příležitosti k zaměstnání, zvyšování dovedností v oblasti zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, zvládání pracovně právních norem, besedy s místními podnikateli a exkurze do firem a podniků v okrese Bruntál a Opava.

Fakultativní činnost bude probíhat v půlročních celcích, vždy jednou v týdnu. V průběhu každého celku budou uspořádány 4 exkurze k zaměstnavatelům. Aktivita je určena vždy skupince nejvíce 10 osob.

 

3. Skupinové akce

Tato fakultativní činnost je zaměřena na budování sociálních vztahů a vazeb mezi mladými lidmi. Cílem je nácvik zvládání krizových situací, nácvik vzájemné kooperace a spolupráce mezi nimi, nácvik samostatnosti a orientace v jiném protředí, environmentální výchova a osvěta. Fakultativní činnost je složena ze 4 dvoudenních akcí ročně určené nejvíce pro 15 osob. Na akcích budou využívána kola, stany a další vybavení.

 

4. Evaluace sociální práce s cílovou skupinou

Aktivita je zaměřena na inovativní postup při práci s mladými lidmi. Sleduje jejich spokojenost s odborností služby - kvalitou, dostupností, činnostmi služby. Možnosti aktivně se vyjádřit k postupům a činnostem, možnost navrhování doplňků, vlastních námětů, mohou vést k účelnějšímu, kvalitnějšímu a efektivnějšímu využívání sociální služby. Snahou je maximálně otevřený pozitivní přístup ke všem.

 

©2011 Althaia o.s. |   Facebook