Osoblažsko
česky english deutsch français

 

Poskytování registrovaných sociálních služeb 2014

Poskytování služeb odborného sociálního poradenství, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Dotace je poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a obcemi Osoblaha, Dívčí Hrad a Hlinka.

 

Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II

Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Osoblaze v rámci individuálního projektu Moravskoslezského kraje. Individuální projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

logo-oplzz2

 

Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III

Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, odborného sociálního poradenství a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež  v Osoblaze, a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Hlince v rámci individuálního projektu Moravskoslezského kraje. Individuální projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

logo-oplzz2

 

 

Komunitní práce na Osoblažsku

Komunitní práce s příslušníky romské etnické menšiny v obcích Osoblaha, Slezské Pavlovice a Hlinka v oblasti práce s předškolními a školními dětmi, práce s dospělými na přípravě jejich vlastního zaměstnávání. Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2014 a ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím dotace Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

 

 

 

©2011 Althaia o.s. |   Facebook