Osoblažsko
česky english deutsch français

Posláním obecně prospěšné společnosti je poskytování společensky prospěšných a sociálních služeb obyvatelům osoblažského regionu, které mohou pomoci zlepšit jejich životní situaci, pomáhat rodinám, pomáhat dětem.

Posláním je také podporovat rozvoj sociálního podnikání v osoblažském regionu, podporovat vznik nových pracovních míst, aktivně zvyšovat finanční gramotnost místních obyvatel a realizovat poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané.

Obecně prospěšná společnost Althaia o.p.s. byla založena původně jako občanské sdružení v dubnu roku 2011 za účelem poskytování sociálních služeb, poradenství s hlavním zaměřením na dlouhodobě nezaměstnané skupiny obyvatel a vytváření a vyhledávání pracovních příležitostí s cílem snížení nezaměstnanosti a podporou rozvoje osoblažského regionu. V září 2013 změnilo původní občanské sdružení v souladu se zákonem č. 68/2013 Sb. svou právní formu a stalo se obecně prospěšnou společností.

Okres Bruntál je jedním z okresů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České republice. V rámci okresu, tedy podle mikroregionů, je nejvyšší nezměstnanost dlouhodobě zaznamenána v osoblažském mikroregionu. Proto se obecně prospěšná společnost věnuje práci ve prospěch obyvatelům této části okresu a snaží se pomáhat jim při řešení specifických životních situací jich samotných a jejich rodin. Společnost je také registrovaným poskytovatelem sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Althaia o. p. s. je členem Klastru sociálních inovací a podniků SINEC Ostrava.


 

 

©2011 Althaia o.s. |   Facebook