Osoblažsko
česky english deutsch français

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Osoblažsku

Projekt je zaměřen na sociální začleňování mladých lidí z území obcí Osoblaha,Dívčí Hrad, Hlinka a Slezské Pavlovice prostřednictvím poskytování sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve všech těchto obcích, a prostředníctvím fakultativních činností Zaměstnanost a Skupinové akce.

Na projekt je poskytována finanční podpora EU, Evropských strukturálních a investičních fondů, z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Sociální služby v osoblažském regionu

Projekt je zaměřen na rozvoj poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a rozvoj poskytování odborného sociálního poradenství na území spolupracojících obcí Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka a Slezské Pavlovic. Součástí projektu jsou fakultativní činnosti poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané osoby, právní poradenství a finanční gramotnost.

Na projekt je poskytována finanční podpora EU, Evropských strukturálních a investičních fondů, z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Poskytování registrovaných sociálních služeb 2019

Poskytování sociálních služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a odborného sociálního poradenství z dotačních zdrojů Moravskoslezského kraje a obcí Osoblaha, Dívčí Hrad, Slezské Pavlovice a Hlinka.

 

MOTIVACE - Osoblaha vzdělává děti, žáky i rodiče

Zaměření na zvyšování motivace směřující ke kvalitnímu vzdělávání dětí, žáků i rodičů ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a podporu pedagogů pracujících s těmito dětmi a žáky. Projekt je financován z prostředků EU,  evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

 

 

 

©2011 Althaia o.s. |   Facebook